><{{{°> <°)))>< ><{{{°> <°)))>< ><{{{°>

Preparovanie sladkovodných, morských, akváriových rýb, kôrovcov a plazov.

Milan Žiak pôsobí v Trnave. Pracuje v ateliéri na Robotníckej ulici.
Preparácie vykonáva podľa vlastnej technológie, ktorá obsahuje 36 základných operácií. Jeho preparáty sa vyznačujú prirodzeným vzhľadom vďaka dynamickému tvaru tela, umiestneniu na podložke, farbám a lakom najvyššej kvality, ktoré sú nanášané striekaním. Preparáty celého tela rýb i napriek veľkým rozmerom sú pozoruhodné nízkou hmotnosťou.

Pre lepšiu predstavu o jeho práci navštívte sekciu galéria.


Milan Žiak

Ako pripraviť rybu na preparovanie?

Ak chcete kvalitný preparát ryby, ktorý má vyzerať prirodzene, je treba zachovať určité zásady už od momentu jej ulovenia. Zasieťkovaná ryba sa odiera a trhajú sa jej plutvy. Preto, ak sa rozhodnete, že si rybu dáte preparovať je treba dodržať nasledovný postup :

 1. Rybu položte na takú podložku, ktorá ju nezbaví šupín a nespôsobí potrhanie jej plutiev.
 2. Rybu je potrebné opatrne usmrtiť a to najlepšie tak, že jej odchýlite skrelu a ostrým nožom jej prerušíte chrbticu hneď za hlavou.
 3. Rybu nezbavujte žiabrových oblúkov a nepitvajte. Pokiaľ si chcete nechať preparovať iba hlavu, natiahnite prsné plutvy dozadu pozdĺž tela ryby a na úrovni najzadnejšej časti plutiev veďte rez.
 4. Pokiaľ máte možnosť, rybu odovzdajte na preparáciu v čerstvom stave. Pokiaľ takú možnosť nemáte uložte ju do plastového vrecka a dajte zmraziť. Nikdy nedávajte dve alebo viac rýb, alebo ich časti do jedného vrecka.


Ako si zabezpečiť preparáciu?

Preparáciu sladkovodnej, morskej ryby, ale aj kvalitných akvarijných rýb a kôrovcov si môžete dohodnúť telefonicky na čísle 0908 399 136 . Dohodnete si podmienky odovzdania ryby na preparáciu, výrobu podložky, spôsob preparácie ( upevnenie zospodu, zboku a pod. ). Ryby sa preparujú vysušením v liehu, farbením a fixáciou farieb lakom.


Chcete zaslať rybu na preparáciu kuriérom?

Rybu je možné na preparáciu odoslať kuriérom:

 1. Vopred informujte preparátora!
 2. Zmrazenú rybu hodinu pred odoslaním zabalte do suchej útierky.
 3. Vložte do igelitového vreca a otvorenú stranu dôkladne uzavrite.
 4. Zasielku vložte do krabice a vyplnte novinamy, ktoré sú dobrou tepelnou izoláciou.

Rybu na preparáciu odosielajte začiatkom týždňa(ideálne v pondelok), vzhľadom k doručeniu zásielky v priebehu týždňa.

VIDEO


VÝSTAVA DEJINY RYBÁRSTVA V TRNAVSKOM REGIÓNE

Výstava Dejiny rybárstva v Trnavskom regióne zorganizovaná štátnym archívom v Trnave

VÝSTAVA MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH RYBÍCH PREPARÁTOV V MÚZEU TOPOĽČANY

Výstava zbierky preparátora Milana Žiaka v Topoľčianskom múzeu

VÝSTAVA MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH RYBÍCH PREPARÁTOV V KOMÁRNE

Výstava zbierky preparátora Milana Žiaka v Komárňanskom múzeu


VÝSTAVA V TIHÁNYIOVSKOM KAŠTIELI V BANSKEJ BYSTRICI

Zbierka preparátora Milana Žiaka v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici

VÝSTAVA MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH RYBÍCH PREPARÁTOV

Zbierka preparátora Milana Žiaka v Západoslovenskom múzeu v Trnave

VÝSTAVA MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH RYBÍCH PREPARÁTOV VO SVÄTOM ANTONE

Zbierka preparátora Milana Žiaka v múzeu vo Svätom Antone


5. KRAJSKÁ VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ A RYBÁRSTVA TRNAVSKÉHO REGIÓNU

Výstava sa konala do 29. októbra 2017 v Západoslovenskom múzeu v Trnave

VÝSTAVA "SEN RYBÁRA"

Zbierka morských a sladkovodných rýb preparátora Milana Žiaka

AUTORSKÁ PREHLIADKA "EXOTICKÉ RYBY" V HLOHOVCI

Prehliadka autorskej výstavy preparátora Milana Žiaka vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci

VÝSTAVA MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH RYBÍCH PREPARÁTOV V SENCI

Výstava zbierky preparátora Milana Žiaka v Seneckom múzeu

VÝSTAVA MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH RYBÍCH PREPARÁTOV V HLOHOVCI

Zbierka preparátora Milana Žiaka v televíznej sérií "Na rybách"

GALÉRIA - CELÉ RYBY

GALÉRIA - HLAVY RÝB

GALÉRIA - UKÁŽKYInformácie

Otázky a odpovede, ktoré Vás môžu zaujímať

Rybí preparát z dovolenky?

Kúpte alebo ulovte rybu čo najmenej poškodenú. Nasleduje konzervácia ryby a to takým spôsobom, že do brušnej časti vložíte soľ a celú rybu taktiež obsypete soľou. Ďalej rybu uložte do igelitového vreca a uložte do mrazničky na čo najchladnejšie miesto. Doma je sa spojite s preparátorom vzhľadom k ďalšiemu postupu.

Zo zle odrezanej ryby je veľmi náročné vytvoriť kvalitný preparát. Odporúčame ponechať žiabre, mäso vyberať tak, aby koža ryby zostala čo najmenej poškodená. Vaším dôkladným a šetrným zaobchádzaním sa zvyšuje výsledná kvalita preparátu.

Ako správne opatrovať preparát?

Preparát nevystavujte vysokým teplotám a priamemu slnku. Preparát ošetrujte len jemným štetcom od nečistôt, prachu a rôznych usadenín. Ak je preparát ryby alebo plaza napadnutý hmyzom, je vhodným riešením produkt "BOCHEMIT (číry)". Postup pozostáva z rozriedenia produktu s vodou v pomere 1:1 - 1:2 a rozprašovačom naniesť vrstvu prípravku na rybu a jej dostupné časti. Po vyschnutí prípravok nezanecháva stopy. Toto môžete vykonávať dvakrát za rok a preparát je ošetrený. V prípade vyskytnutia iných problémov je vhodné kontaktovať preparátora.

Zaslanie ryby kuriérom?

Rybu je možné na preparáciu odoslať kuriérom:

 1. Vopred informujte preparátora!
 2. Zmrazenú rybu hodinu pred odoslaním zabalte do suchej útierky.
 3. Vložte do igelitového vreca a otvorenú stranu dôkladne uzavrite.
 4. Zasielku vložte do krabice a vyplnte novinamy, ktoré sú dobrou tepelnou izoláciou.
Rybu na preparáciu odosielajte začiatkom týždňa(ideálne v pondelok), vzhľadom k doručeniu zásielky v priebehu týždňa.

Preparáty na predaj?

Preparáty je možné vybrať a zakúpiť osobne podľa vlastného výberu. Pre viac informácií kontaktujte preparátora prostredníctvom:

+421 908 399 136

preparaciamilan@gmail.com

Odpovedané budú všetky dotazy.

Ukážka zle odrezaných rýb

Akýkoľvek zásah do ryby, ktorý nie je v súlade s pokynmi a odporúčaním preparátora má za následok zdĺhavé a veľmi pracné zhotovenie prepáratu. Odporúčame riadiť sa pokynmi a vyhnúť sa komplikáciám.

Kontakt

Milan Žiak

Robotnícka 15, 917 01 Trnava, SR

+421 908 399 136

preparaciamilan@gmail.comZväčšiť mapu